Om JanRoed

Jan Roed er uddannet civilingeniør (Elektro) fra DTU i januar 1984.


Arbejdede fra februar 84 til januar 89 som designingeniør hos Chr. Rovsing, i rumfartsafdelingen.

Fra februar 89 til april 99 var jeg først hos standardiseringsorganisationen DEK, der så fusionerede med DS. Her havde jeg ansvaret for den elektrotekniske standardisering, bl.a. standarderne man bruger til Lavspændingsdirektivet.

I april 99 til april 2001 var jeg udsendt som national tilknyttet ekspert i EU-kommissionen, hvor jeg var "desk officer" med ansvar for Lavspændingsdirektivet.

Fra april 2001 til august 2016 har jeg arbejdet først i Elektricitetsrådet og efter fusionen i 2003 i Sikkerhedsstyrelsen. Jeg var afdelingschef og senere kontorchef for standardisering og markedskontrol. Fra juni 2008 til 2016 var jeg chefingeniør og international koordinator. Mine faglige områder indenfor EU-direktiver har været:

  • lavspændingsdirektivet, hvor jeg bl.a. i 2 perioder har været formand for LVD-ADCO, der er det europæiske myndighedssamarbejde,
  • legetøjsdirektivet, hvor jeg var den danske forhandler af direktivet og var i de grupper, der skrev førsteudgaverne af vejledning til legetøjsdirektivet og vejledningen om hvordan dokumentationen skal være,
  • direktivet for pyrotekniske artikler, hvor jeg var dansk forhandler af direktivet,
  • direktivet for generel produktsikkerhed (GPSD), hvor jeg bl.a. har her været involveret i en del arbejde for organisationen ProSafe og
  • ATEX-direktivet, hvor jer var en del af den gruppe, der skrev vejledningsdokumentet til det nye ATEX-direktiv.


Sideløbende med direktivarbejdet har jeg været meget involveret i standardisering - både i praksis og på et mere overordnet plan. På det praktiske plan har jeg deltaget både i komité møder samt i arbejdsgrupper, ligesom jeg har været formand for arbejdsgruppen der skrev CENELEC Guide 29 om temperaturgrænser for ikke-funktionelle varme overflader på apparater. Fra 2008-2010 var jeg i den danske delegation i IEC/SMB - den tekniske bestyrelse i IEC.  De seneste 6 år var jeg medlem af DS' "tekniske bestyrelse", kaldet SPF.


Det rådgivende firma JanRoed.dk er startet i sommeren 2016.


Foto på janroed.dk er taget af KRONBORG FOTO, kronborg@tdcspace.dk, tlf 2380 0637


follow me on facebook

Jan Roed, Vestvej 17, 3450 Allerød, tlf. +45 5383 3692 , email: info@janroed.dk, web: www.janroed.dk, CVR-nr: 37310204